Bushing Reducing 1/2" x 3/8" Mipt x Fipt

439-073
Bushing Reducing  1/2

 

3/8" x 1/4" Mipt x Fipt
1/2" x 3/8" Mipt x Fipt
3/4" x 1/2" Mipt x Fipt
1" x 1/2" Mipt x Fipt
1" 3/4" Mipt x Fipt
1.5" x 3/4" Mipt x Fipt
1.5" x 1" Mipt x Fipt

 

2,65 $